Groepsleiding

Leeftijd: 
+18

Groepsleiding zorgt voor een goede sfeer in de groep.

>> creativiteit, inkleding en originaliteit brengen tijdens de groepsraad 
>> inspraak en betrokkenheid van iedere leid(st)er van de werking van je groep 

Groepsleiding zorgt voor de organisatie van de groep.

>> de materiële voorwaarden om het spel te spelen worden vervuld (lokalen, materiaal, veiligheid)
>> duidelijke afspraken en een taakverdeling 

Groepsleiding begeleidt de leiding.

>> groepsleiding toont interesse voor de mensen in je leidingsploeg. Ze aan het werk zien is één ding. Ze daarbij steunen en begeleiden is een ander.
>> formele én informele ondersteuning; Je bent tenslotte een deel van de leidingsploeg en geen 'buitenstaander'. 

Groepsleiding doet het in stijl.

>> je eigen persoonlijkheid, je eigen stijl 
>> Als leidraad kan je de vijf basispijlers gebruiken zoals ook andere leiding die in hun takwerking verwerken 

Groepsleiding is het uithangbord van de scouts -en gidsengroep.

>> public relations, zowel binnen als buiten de groep
>> het aanspreekpunt van de groep voor ouders, groepscomité, jeugdraad, parochieraad,…
>> vertegenwoordigen van de groep op de districtsraad en groepsleidingscongres  

Groepsleiding is niet alleen.

>> De groep draait door de inzet van alle leiding. Je kan je taak verlichten door taken te delegeren naar leiding, materiaalbeheerder, secretaris, enz… .

Met alle vragen kan u terecht bij de groepsleiding!

Email: grl@scoutswaasmunster.be